Zdjęcia i informacje o Ziemii chojeńskiej, kostrzyńskiej i gorzowskiej.

pl en de

Atrakcje przyrodnicze w regionie:

Prezentowany na stronie teren to obszar polodowcowy, o malowniczych pagórkowatych terenach urozmaicanych licznymi jeziorami w części północnej. Jego południowa część to płaskie powierzchnie pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej. Część zachodnia pokrywa się z Doliną Dolnej Odry i wysokimi stromymi zboczami morenowymi.
Powierzchnie terenu pokrywają w znacznej części lasy. Okolice Ujścia Warty oraz Doliny Odry to tereny podmokłych łąk. W części północnej zlokalizowane są także tereny rolnicze.
Poniżej prezentujemy ciekawsze elementy szeroko pojętej przyrody.

Park Narodowy "Ujście Warty"

Park Narodowy "Ujście Warty" istnieje od roku 2001 na terenie 8074 hektarów pomiędzy Słońskiem, Kostrzynem and Witnicą. Występuje tutaj ok. 270 gatunków ptaków, wiele zagrożonych, a także wiele rzadkich roślin. Park można zwiedzać wieloma trasami.
jak trafić → Z Kostrzyna należy jechać na Słońsk. Budynek administracji parku znajduje się niedaleko po prawej stronie. Park rozciąga się na lewo. Ze Słońska prowadzą dobre trasy piesze przez park.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Jezioro Bielińskie koło Bielina

Położone nieopodal Bielina Jezioro Bielin ma powierzchnię 54 ha oraz maksymalną głebokość 12 metrów.
jak trafić → Z Bielina należy kierować się na Gądno. Po około 2 kilometrach uważnie wypartrując zauważymy jezioro po prawej stronie drogi. Jezioro jest także widoczne z pociągu pomiędzy stacjami Witnica Chojeńska - Bielin.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rezerwat przyrody Bielinek

jak trafić →
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Arboretum "W Dolinie Trzech Młynów" w Bogdańcu

Szlak długości 4 km prowadzący przez dębowy gaj na morenie. Można tu spotkać wiele rzadkich okazów drzew i krzewów. Tablice informacyjne opisują faunę i florę tego terenu. Piękny szlak prowadzi obok trzech młynów, z których jeden stanowi Muzeum techniki wiejskiej. Piękna natura zachęca do wypoczynku.
jak trafić → Z Kostrzyna należy kierować się na Gorzów Wielkopolski. Po minięciu Witnicy dojedziemy do wsi Bogdaniec. Na rondzie kierujemy się w lewo. Wejście do arboretum znajduje sie po prawej stronie za budynkiem należącym do Lasów Państwowych.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Odra

Druga pod względem długości rzeka Polski. Ma długość 854,3 km i niesie około 500 m3 wody na sekundę. Wzdłuż Odry biegnie czćść granicy polsko-niemieckiej. Piękne widoki można podziwiać wzdłuż całego biegu Odry.
jak trafić → Odrę można oglądać w Kostrzynie, Czelinie, Gozdowicach, Starej Rudnicy, Zatoni Dolnej i innych.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Cedyński Park Krajobrazowy

Ustanowiony w 1993 roku. obejmuje powierzchnie 30850 h. Krajobrazy Parku są zróżnicowane: od płaskich łąk nadodrzańskich, poprzez strome zbocza dloiny Odry po faliste wzgórza morenowe. Park obejmuje zasićgiem wićkszość terytorium w kolanie Odry koło Cedyni.
jak trafić → Pomićdzy Mieszkowicami a Cedynią jadąc przez Gozdowice i Siekierki podrużuje sić wla÷nie po Parku.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie

Na powierzchni 72 h. ustanowiono w 1985 rezerwact chroniący wrzosy i roślinność kserotoniczną koło Cedyni.
jak trafić → Pomiędzy Cedynią a Osinowem Dolnym. Jadąc od Cedyni po lewej stronie przed Górą Czcibora.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Kamien Maurycego w Lemierzycach

Tak zwany kamień Maurycego jest naturalnym pomnikiem - granitowym głazem narzutowym z epoki lodowej. Nosi także ślady dawnego użytkowania jako miejsce składania ofiar. Został nazwany imieniem John'a Maurice'a Nassau, mistrza zakonu Św. Jana z sąsiedniego Słońska. Po wojnie naniesiona została inskrypcja pamięci pierwszych osadników w 1945 roku, upamiętniająca także dawne słowiańskie osadnictwo na tych ziemiach.
jak trafić → Jadąc ze Słońska w kierunku Lemierzyc należy zatrzymać się kilkaset metrów przed miejscowością. Kamień znajduje się w lesie po lewej stronie drogi koło wzgórza.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Jezioro Mętno

jak trafić →
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rzeka Myśla

Rzeka długości 96 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Pyrzyc a uchodzi ona do Odry koło Chlewic. Od Myśliborza do Chlewic nadaje się do spływu kajakami.
jak trafić → Myślę można zobaczyć na przykład w Myśliborzu, Chwarszczanach, Namyślinie.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich

Czynny codziennie w godzinach: pon-pt: 9:00-18:00, so-nie: 10:00-19:00 Więcej informacji ⇒
jak trafić → Nowiny Wielkie leżą pomiędzy Kostrzynem a Gorzowem Wielkopolskim. Jadąc z Kostrzyna za wsią Białcz ale przed Nowinami Wielkimi należy skręcić w prawo na Świerkocin. Następnie dojeżdża się do Nowin Wielkich. Kawałek za przejazdem kolejowym skręcamy w małą drogę w prawo. Należy patrzeć na znaki. Kawałek dalej będziemy mijać park po lewej stronie, będzie widać drewnianą bramą.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Jezioro Orzechowskie

jak trafić → Leży pomiędzy Orzechowem a Cedynią po prawej stronie drogi tuż za Orzechowem.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Głaz narzutowy w Rościnie

Wielki głaz narzutowy - 2,1 m wysokosci, 12,5 m obwodu. Nazywany "Czarcim Głazem" a po niemiecku "Klickstein".
jak trafić → Jadąc od strony Myśliborza należy przejechać niemal przez cały Rościn. Na końcu obok przydrożnego krzyża znajduje się kierunkowskaz a kawałek dalej następny. Polną drogą należy iść aż do lasu i w lesie jeszcze około 400 metrów. Głaz będzie oznakowany.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rzeka Rurzyca

jak trafić →
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Jeziora Siegniewskie

Dwa ładnie, niewielkie jeziora śródleśne stanowiące rezerwat przyrody o tej samej nazwie.
jak trafić → Jadąc z Gozdowic w kierunku Mieszkowic należy po sześciu kilometrach skręcić w lewo (w oznaczoną drogę). Następnie należy jechać kilka kilometrów przez las.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rezerwat Ptaków Słońsk

Rezerwat ustanowiony w 1977 roku celem ochrony różnych gatunków ptaków. Rezerwat obejmuje bagna i rozlewiska na południe od Kostrzyna.
jak trafić → Jadąc z Kostrzyna na Poznań rezerwat zaczyna się zaraz za rondem i przejazdem kolejowym.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Rzeka Słubia

jak trafić → Słubie można zobaczyć w Moryniu i Starych Łysogórkach a takze po drodze pomiędzy tymi miejscowościami.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Punkt widokowy w Starym Kostrzynku

Na wzgórzu stanowiącym użytek ekologiczny (murawy kserotermiczne) koło Starego Kostrzynka zlokalizowany jest punkt widokowy. Miejsce wypozażone w wygodne dojście i zadaszenie pozwala nam podziwiać panoramę Odry i okolicznych terenów.
jak trafić → Jadąc od strony Osinowa Dolnego zaraz za pierwszym domem w Starym Kostrzynku możemy zaparkować samochód po prawej stronie drogi na szerokim poboczu. Po przeciwnej stronie drogi znajdziemy ścieżkę prowadzącą na wzgórze z punktem widokowym.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Zoo Safari w Świerkocinie

www.zoosafari.pl
Zoo Safari to szczególne doświadczenie nie tylko dla dzieci. Siedząc wygodnie w swoim samochodzie możemy zwiedzać ZOO i obserwować jeko mieszkańców. Dużo radoƵci, szczególnie najmłodszym sprawi tak zwane ZOO dla dzieci oraz nieielki park rozrywki. Park posiada także gastronomie. Ze względu na spory ruch w weekendy ZOO najlepiej odwiedzić w ciągu tygodnia. Cennik oraz godziny otwarcia można sprawdzić na stronie internetowej ZOO.
jak trafić → Z Kostrzyna należy kierować się na Gorzów Wielkopolski. Po minięciu Witnicy skręcamy w prawo w drogę 131 na Świerkocin. Następnie przejedziemy przez Nowiny Wielkie. Rozglądajmy się za wielką karuzelą po prawej stronie drogi
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 

Farma reniferów w Czelinie

www.biogospodarstwo.pl
Pod Czelinem znajduje się gospodarstwo którego specjalnością jest hodowla zwierząt z krajów północy takich jak renifery, jelenie, daniele, a także dziekie świnie czy króliki. Farmę można zwiedzić, podobnie jak nabyć specjały z hodowlanych zwierząt, czy wręcz samo zwierze.
jak trafić → Z Mieszkowic nalezy kierować sioe na Kostrzyn po czym tuż przed wyjazdem z miasta należy skręcić w prawo na Czelin. Następnie przejedziemy przez tory kolejowe po czym należy jechać około 8 km. Farma jest okolo 2 km przed Czelinem po prawej stronie.
fot
Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęć »

 Mimo starań nie gwarantujemy poprawności a zwłaszcza aktualności danych na stronie.