Zdjęcia i informacje o Ziemii chojeńskiej, kostrzyńskiej i gorzowskiej.

pl en de

Historia Kolegiaty Myśliborskiej.

1 VI 1124 Misja chrystianizacyjna św. Ottona z Bambergu przechodzi przez Ziemię Myśliborską z Santoka przez Nowogródek Pomorski, Giżyn i Lipiany do Pyrzyc. W asyście 60 rycerzy polskich przydzielonych przez księcia Bolesława Krzywoustego, oraz 500 rycerzy pomorskich przysłanych przez księcia pomorskiego Warcisława I. W orszaku znajdowali się duchowni polscy, między innymi kapelan Wojciech, od 1140 r. pierwszy biskup pomorski.
1238 "curia" komandoria Templariuszy w Myśliborzu ufundowana przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonicza.
1260 Preceptor Templariuszy Widekind przekazuje "oppidum Soldin" margrabiom brandenburskim Janowi I i Ottonowi III
1261-1271 Powstał pierwotny kościół granitowy, kościół miała fundować żona Ottona III - Jadwiga, bratanica ks. jaworsko-świdnickiego Bolesława I, (prawdopodobnie zniszczony w czasie najazdu księcia Bolesława Pobożnego w 1271 r.)
1 VI 1298 Margrabia Albrecht III ustanowił Kapitułę Kolegiacką (proboszcz, dziekan, 12 kanoników). Kapituła otrzymała od biskupa kamieńskiego dominikanina Piotra Polaka pełnomocnictwa nadzoru nad kościołami w Nowej Marchii. Proboszcz parafii kolegiackiej był pierwszym prałatem Nowej Marchii. Pierwszym prepozytem myśliborskim był Jan. Ponadto margrabia wydał dokument fundacyjny kolegiaty i przekazał patronat nad kościołami farnymi w Barlinku, Gorzowie Wlkp., Mieszkowicach i Myśliborzu. Akt spisał kapelan i notariusz Jan. Kolegiata do reformacji była pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła.
1335 Margrabia Ludwik przekazał kapitule kolegiackiej patronaty nad kościołami w Dobiegniewie, Lipianach, Strzelcach Krajeńskich i Warnicach.
1348 Patronat nad kościołami w Mętnie, Moryniu i Trzcińsku Zdroju
1349 Margrabia Ludwik funduje w kolegiacie 2 ołtarze (pierwszy ku czci NMP, św. Marii Magdaleny i Wszystkich świętych, drugi ku czci św. Jana).
1433 Spalenie kolegiaty i miasta w czasie najazdu husytów.
Przed 1511 - 1542 Bartolomeus Krempcow ostatni katolicki proboszcz kapituły kolegiackiej. Od 16.10.1536 był jednocześnie kanonikiem klasztoru dominikanów
1538 Margrabia Jan z Kostrzyna przyjmuje wiarę luterańską, jego nadworny kaznodzieja przybywa do Myśliborza, aby nakłonić Kapitułę do przyjęcia nowej wiary. Misja ta kończy się fiaskiem. Dopiero nowy duchowny luterański Wenzel Kielman zajmuje z podburzonym tłumem kolegiatę. Był on pierwszym proboszczem luterańskim w Myśliborzu
1539 Wielki pożar niszczy kolegiatę (zostały jedynie zewnętrzne mury) i miasto.
1539-93 Funkcje kościoła parafialnego pełni były kościół klasztorny (Dominikanów)
1697 Dwaj burmistrzowie Myśliborza Andreas Rothe i Georg Dalack za 554 talary fundują trzeci z kolei ołtarz - obecny, pracę wykonał przybyły z Bielefeld Heinrich Bernhard Hattenkerell, który założył warsztat snycerski w Moryniu. Jest to ołtarz barokowy, drewniany, polichromowany. W predelii: Ostatnia Wieczerza, oraz postaci kobiet symbolizujące Stary i Nowy Testament, w retabulum: Ukrzyżowanie Chrystusa i po bokach czterech ewangelistów (św. Mateusz, Marek, łukasz i Jan), w szczycie Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Wysokość ołtarza 13,50 m
1904-05 Przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła: dokonano ogólnego remontu, oczyszczono wnętrze (ofiarą padły barokowe stalle), usunięto przepierzenia i przywrócono hali wieżowej stan zbliżony do pierwotnego, renowacja organów
1908-12 Wyremontowano najwyższą kondygnację wieży.
7 X 1945 Rekonsekracja kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, pierwszym po wojnie administratorem parafii został ks. Jan Wojtysiak. Kościół do 3 VII 1976 r. był kościołem proparafialnym Parafii pw. świętego Krzyża.
1945-46 Zlikwidowano drewniane empory w nawach bocznych ołtarza.
3 VII 1976 Zostaje erygowana parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, pierwszym proboszczem został ks. Jan Deja
1 XI 1992 Arcybiskup metropolita Marian Przykucki erygował Myśliborską Kapitułę Kolegiacką, a kościół podniósł do godności kolegiaty.
1997-2001 Przeprowadzono gruntowną renowację ołtarza (prace konserwatorskie i archiwalno - historyczne, dokonano rekonstrukcji oryginalnej polichromii. Prace wykonała Firma Konserwatorska Piotr Białko z Krakowa. Całość prac finansowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Pokrycie kolegiaty nowym dachem.
tekst: Marek Karolczak, Myślibórz 2009
Mimo starań nie gwarantujemy poprawności a zwłaszcza aktualności danych na stronie.